МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ ВАРНЕНСКО ЛЯТО 2024

 
Правила за участие


МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ
ВАРНЕНСКО ЛЯТО

Одобрените за участие ансамбли трябва да спазват следният регламент:

ПРАВИЛА И ИЗИСКВАНИЯ СПОРЕД РЕГЛАМЕНТА
ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ – ВАРНА
29 юли – 1 август 2024г.

1. Ансамбълът участник във Фестивала не трябва да превишава 28 души (в това число: ръководители, шофьори, преводачи и други лица).

2. Информация и цялостна програма на Фестивала ще бъде изпратена не по-късно от месец юли 2024г.

3. Фестивалът предвижда пристигането във Варна да бъде до 11:00 часа сутринта на 29 юли (понеделник) и отпътуването да бъде на 2 август (петък) 2024г. Групите трябва да пристигнат на посочения адрес:

България
Варна
бул. “Осми Приморски полк” №110
Община Варна
Дирекция "Култура и духовно развитие"

4. Ансамбълът не трябва да поема други ангажименти в периода на Фестивала и ще участва на репетиции и концерт(и), включени в програмата на Фестивала.

5. Фестивалътосигурява автобус от летището до организационния щаб за групите извън Европа, които идват със самолет.

6. Ансамбълът трябва да информира Фестивала за уреждането на пътуването си, както и на визи, ако такива са необходими, най-късно до 1 юни 2024г.

7. Настаняването е с предоставяне на дневни на всеки участник за хотел-почивна база в стаи за 2, 3 или 4 души ,включва храна за целия период на Фестивала.

8. Фестивалът не поема ангажименти за настаняване и храна след приключване на фестивалния период. Групите трябва да напуснат хотела на 2 август след закуска.

9. Фестивалът осигурява водач-преводач за всеки ансамбъл.

10. Ансамбълът е задължен да направи медицинска застраховка за членовете на групата за периода на Фестивала, която да представи при влизането си в България на съответния граничен пункт.

11. Фестивалът ще осигури медицинско обслужване при спешни случаи и възникнали инциденти. Фестивалът не носи отговорност за медицинска помощ преди неговото начало.

12. Фестивалът предвижда Ансамбълът да изнесе по два концерта през деня и/или вечерта на открити и закрити сцени (с продължителност 20-30мин.) и да участва в дефилета по улиците на града, с времетраене на програмите до 5 минути. Ансамбълът може да изнесе концерт на място, което не е подходящо за цялата група. Поради това, групата трябва да предостави информация за възможностите за такива концерти в намален състав.

13. Ансамбълът трябва стриктно да спазва програмата на фестивала, както и определеното му време за участие в концертите, като не му се разрешава да изнася концерти на други места без предварително споразумение с Фестивала.

14. Ансамбълът може да бъде включен в програмата на различни прояви във Варна и близките градове.

15. Ансамбълът е длъжен да осигури националния флаг на своята страна.

16. Ансамбълът трябва да има съпровод от музика на живо или плейбек. Фестивалът ще осигури необходимата озвучителна техника.

17. Фестивалът предвижда свободно време за почивка на групата. В свободното време ще бъде предложена културна и туристическа програма.

18. Всички групи ще получат плакет за участието си във фестивала. Предвижда се размяна на подаръци с организаторите и местните власти.

19. Фестивалътняма такса за участие.

20. Ръководителят на Ансамбъла е отговорен за дисциплината на групата, в т. ч. спазването на програмата на Фестивала, добрите отношения с другите групи, както и за артистичното ниво на изпълнителите, съответстващо на представените рекламни материали.

21. Всяка специална нужда и изискване на Ансамбъла ще се разглежда според обстоятелствата.

22. Ансамбълът предоставя безвъзмездно на Фестивала авторските си права да излъчва на живо и да прави аудио-визуални записи (за радио и телевизия) на концертите, изнесени от ансамбъла по време на фестивала.

Горепосочените правила са изготвени и съобразени със специалните условия и изисквания от правилника ЦИОФФ за международните фестивали.


 

 
 
 
 
 
Основни организатори на Фестивала:

Община Варна
Дружество на хореографите - Варна
Шуменски университет - град Варна

Организационният комитет приема
за редовни кандидати само Ансамблите, изпратили необходимите материали до обявените срокове по регламент.
БЪЛГАРИЯ
гр. ВАРНА 9000
Община Варна
Дирекция "Култура и духовно развитие"
бул. "Осми Приморски полк" № 43

Международен фолклорен фестивал - Варна
тел./факс 052
820-667,
e-mail: office@varnafolk.com  
© 2012 Община Варна
Дирекция "Култура и духовно развитие"
Всички права запазени

Created and Powered by Studio IDA